LỊCH BÁC SĨ SIÊU ÂM

Room Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
Phòng Siêu âm 1 Bs.Cương Bs.Cương Bs.Cương Bs.Cương Bs.Cương Bs.Cương Bs.Cươngx